GRASSPOL Wrocław fachowa wycinka drzew
Wycinka w trudno dostępnych lokalizacjach
Zagospodarowanie drewna po wycince - rozdrabnianie
Przycinanie pielęgnacyjne drzew
jQuery Slider


____________________________________________________________ Wycinka Wrocław tel. 508 508 938 ____________________________________________________________

Zapewniamy szybką i sprawną realizację ścinki drzew oraz usunięcie powstałych podczas prac ogrodniczych biomasy, drewna, gałęzi i wiórów. Oferujemy doradztwo w zakresie zdrowego przycinania koron drzew, projektowania ogrodów. Wykonujemy wycinki zarówno na posesjach prywatnych jak i na zlecenia spółdzielni mieszkaniowych lub instytucji.


Wrocław wycinanie i pielęgnacja drzewostanu

GRASSPOL - wycinka Wrocław

tel. 508 508 938

Wykonujemy:

 1. wycięcia prześwietlające drzew
 2. usuwanie nadmiaru gałęzi i konarów ),
 3. wycięcia sanitarne drzew
 4. usunięcie martwych gałęzi,
 5. wycięcia korygujące drzewa
 6. usuwanie nieprawidłowo rozwiniętych konarów,
 7. przycięcia techniczne przy przewodach elektr
 8. usuwanie skutków wichur
 9. usuwamy połamane drzewa, gałęzie, wiatrołomy,
 10. przygotowanie terenów pod zabudowę,
 11. karczowanie pni
 12. cięcie drewna opałowego
 13. sadzenia drzew i krzewów ( nasadzenia kompensacyjne )
 14. inne prace ogrodnicze

______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________

Ostatnio we Wrocławiu wiele mówi się i pisze w gazetach na temat nielegalnej wycinki drzew. Temat jest oczywiście bulwersjujący i wyglada na chwilowy dla mediów. Jednak oprócz sensacyjnych wątków trzeba stwierdzić, że sprawa wycinania drzew jest bardzo poważna i należy do niej podchodzić z duzym respektem.

Celowość dokonania wycięcia drzewa musi zostać potwierdzona przez odpowiedni organ władzy lokalnej lub jeśli można wykonać ścinki lub przycięcia bez "papierowych" zezwoleń, wówczas powinna wykonać to wyspecjalizowana firma.

Konsekwencje nielegalnej wycinki drzew są zwykle szokujące dla kogoś, kto nie zapoznał się z przepisami prawa o ochronie przyrody. Kary za wycięcie drzewa mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie jest to zatem zwykły mandat tak jak za przekroczenie prędkości na drodze lub przejście jezdni w niedozwolonym miejscu.

Zanim wytniesz drzewo, koniecznie dowiedz się na jakich warunkach może to zostać zrobione! 

Wycinanie drzew, karczowanie i rozdrabnianie gałęzi odbywa się przy pomocy ostrych narzędzi mechanicznych, pił mechanicznych, rozdrabniaczy. W użyciu są także często siekiery i piły ręczne. Urządzenia te muszą być obsługiwane przez doświadczone i przeszkolone osoby. Inaczej zbliżamy się bardzo szybko do wypadków zranienia, kontuzji na skutek uderzenia kawałkiem drewna lub spadnieciem z dużej wysokości. Teren wycinki musi być koniecznie oznaczony i zabezpieczony.


© 2015 darmowe strony entro.pl